Je kind is snel afgeleid, heeft moeite met plannen, weet niet zo goed hoe schoolwerk het best geleerd/gemaakt kan worden en de motivatie neemt af. Er komt een hoop frustratie om de hoek kijken, zowel bij uw kind als bij u. Er komt thuis steeds meer strijd wanneer het om school gaat. Je wilt weer de ouder zijn in plaats van de docent.

 

Wanneer jongeren problemen ervaren met leren kunnen daar heel veel oorzaken achter zitten. Het is daarom sowieso van belang dat we samen gaan kijken wat er achter het leerprobleem zit. Misschien is er sprake van een probleem op het gebied van: (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, externe factoren zoals scheiding, overlijden, motivatie of uw kind zit niet zo goed in zijn/haar vel. De basis om te leren is dat je goed in je vel zit. Een gelukkig kind leert makkelijker. Leerproblemen zijn geen aandoeningen. Meestal gaat het om jongeren die (tijdelijk) wat minder presteren op school. 

We starten met het onderzoeken waar het leerprobleem vandaan komt en wanneer het voorkomt. Vervolgens ondersteun ik je bij het verkrijgen van zelfinzicht over hoe je het leren aanpakt. Daarnaast leer je allerlei tools die het leren makkelijker kunnen maken. Je gaat je vaardigheden op het gebied van leren verder ontwikkelen zodat je beter kunt omgaan met de moeilijkheden op het gebied van leren. 

Tijdens het intakegesprek wordt voor een bepaalde vorm van leercoaching gekozen passende bij de vorm die nodig is. Ik gebruik vaak onderstaande vormen van leercoaching:

Didactisch coachen

Met procesgerichte vragen vooraf, tijdens en na afloop van het leerproces stimuleer ik de jongeren om na te denken over de manier waarop ze leren. Hierbij worden de jongeren op persoonlijk niveau gestimuleerd. Hoe leert uw kind? Wat wil hij/zij bereiken? Wat is daarvan het resultaat, waar loopt hij/zij tegenaan en wat beïnvloedt zijn leren? Door de jongeren onder andere na te laten denken over deze vragen krijgen ze beter inzicht in en controle over de eigen aanpak. 

Pedagogisch coachen

Hierbij richt ik de leercoaching op de lerende jongere (leermodes/leerstand/leerhouding) en de persoonlijke kwaliteiten van uw kind. Dat wil zeggen dat uw kind leert nadenken over de eigen gevoelens en gedachten over zichzelf als lerende. Hierbij ondersteun ik als coach de jongere de eigen gevoelens en gedachten zo onder controle te krijgen dat deze een positief effect hebben op de werkhouding en het leerresultaat. 


Skills Academy biedt:

  • Individuele coaching bij leerproblemen voor jongeren vanaf groep 7/8
  • Een programma op maat afgestemd op jouw specifieke hulpvraag
  • Eventuele samenwerking met ouders en/of school

 

Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 5 tot 7 sessies van 45 min. Dit is afhankelijk van de ernst en soort leerprobleem. 

 

Meer informatie over coaching bij leerproblemen, of een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem dan contact op