Je kind heeft moeite met autoriteit, is overmatig boos, bang of verdrietig, heeft problemen met het naar school willen gaan, heeft misschien wel een diagnose zoals ad(h)d, autisme en worstelt daar mee etc. Als ouder kunt u door allerlei emoties gaan wanneer uw kind bepaalde problemen in het gedrag vertoont. Denk hierbij aan verdrietig, gefrustreerd, boos, hopeloos, handelingsverlegen en ga zo maar door. U wilt weer de ouder zijn, daarom is het verstandig om een coach in te schakelen. Ik help u graag! Want wist u dat de meeste gedragsproblemen ontstaan door het ontbreken van bepaalde vaardigheden?

 

Er is ontzettend veel van invloed op gedrag. Als afgestudeerd Gedragspecialist (MEd) heb ik alle kennis en vaardigheden omtrent gedrag en omgaan met gedragsproblemen in huis. Dit kunnen gedragsproblemen in de schoolse setting zijn, maar ook in de thuissfeer. Ieder kind vertoont weleens lastig gedrag, zoals slecht luisteren, boos worden of te laat thuis komen. Dit hoort bij opgroeien, maar soms zijn de problemen zo extreem dat je erdoor in de problemen kunt komen. Uw kind wordt bijvoorbeeld vaak uit de klas gestuurd of heeft moeite met het sluiten van vriendschappen. U als ouder heeft het gevoel dat uw trucendoos leeg is.

Een gedragsprobleem is iets anders dan een gedragsstoornis. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren en ontstaan vaak door bepaalde omstandigheden. Er is namelijk heel van invloed op je gedrag. Ieder mens vertoont weleens lastig gedrag. Voorbeelden hiervan zijn slecht luisteren, boos worden of te laat thuis komen. Dit hoort bij het opgroeien, maar soms zijn de problemen zo extreem da je erdoor in de problemen kunt komen. Je wordt bijvoorbeeld vaak uit de klas gestuurd of je hebt moeite met het sluiten van vriendschappen. Er is sprake van dwars en opstandig gedrag, prikkelbaar gedrag, antisociaal gedrag of druk en impulsief gedrag. Dwars en opstandig gedrag houdt in dat je veel ruzie hebt (met volwassenen) en weigert te luisteren. Bij prikkelbaar of dwars gedrag is er sprake van boos zijn waardoor goed functioneren niet meer mogelijk is. Antisociaal gedrag komt om de hoek kijken wanneer men te maken heeft met vechten, liegen, spijbelen en ongevoelig zijn voor straf. Druk en impulsief gedrag betekent dat je rusteloos bent, bezigheden van anderen verstoort en eerst doet en dan pas denkt. 

Tijdens de coaching kijken we waar het gedrag vandaan komt en onderzoeken we het specifieke probleemgedrag. Iedere jongere  is uniek en heeft zijn eigen weg af te leggen. Daarom hanteer ik geen standaard werkwijze in de coaching op het gebied van probleemgedrag. Wel kijken we naar het volgende:

  • Wat is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de achterliggende reden van het gedrag?
  • Hoe is dit probleemgedrag voor anderen te herkennen? 
  • Hoe kan de jongere zelf zijn probleemgedrag herkennen en op een positieve wijze ombuigen? Kortom wat kan de jongere zelf doen om verdere "escalatie" te voorkomen. 
  • Het ontwikkelen van individuele autonomie door talenten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het uitoefenen van taken, verantwoordelijkheden en het vertonen van positief gedrag.
  • Etc. 

Het woord probleemgedrag vind ik erg negatief klinken en ga dan ook graag zo snel mogelijk uit dat gebied weg. Ik ga het liefst zo snel mogelijk oplossingsgericht aan de slag. Hiervoor signaleren we in het beginstadium het probleemgedrag zodat we het kunnen "oplossen". Vervolgens gaat het accent liggen op de ontwikkeling. 

Indien gewenst kan de samenwerking met school worden aangegaan. 

Door mijn werkzaamheden als lerarenopleider en werkervaring als docent en gedragspecialist in het voortgezet onderwijs weet ik goed tegen welke gedragsproblemen men in het onderwijs kan aanlopen en hoe men hier het best mee ook kan gaan. Met men bedoel ik dan docenten, schoolleiding, maar ook leerlingen en ouders. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen omtrent het kind extra belangrijk is. Een school is namelijk een gemeenschap waarin leren centraal staat. Hierbij denk ik niet alleen aan het leren van vakinhoudelijke kennis maar juist ook het leren van relationele en sociaal emotionele vaardigheden, maar ook het dragen van verantwoordelijkheid. Leerlingen vormen samen met docenten deze gemeenschap. In deze gemeenschap wordt de basis gelegd voor de manier waarop leerlingen later in de maatschappij zullen functioneren. Een school is dus een mooi oefenveld voor het ontwikkelen van bewustzijn en inzicht. Zowel voor de docent als de leerling. Daarom coach ik ook (beginnend) docenten die handelingsverlegenheid ervaren op het gebied van gedragsproblemen en het bieden van een veilige, professionele leeromgeving waarin leerlingen kunnen leren van hun fouten. 


Skills Academy biedt:

  • Individuele coaching bij gedragsproblemen voor jongeren vanaf groep 7/8
  • Een programma op maat afgestemd op jouw specifieke hulpvraag
  • Eventuele samenwerking met ouders en/of school

 

Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 5 tot 7 sessies van 45 min. Dit is afhankelijk van de ernst en soort gedragsprobleem. 

 

Meer informatie over coaching bij gedragsproblemen, of een afspraak maken voor een intakegesprek? Neem dan contact op